Jogi nyilatkozat

Honlapunk használatakor Ön elfogadja az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e vagy sem. A használati feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ebből kifolyólag a koleszterin.info portál tulajdonosának és/vagy üzemeltetőjének bármilyen természetű kára, vagy hátránya keletkezik, ebben az esetben az ügy jogi úton kerül rendezésre.

Felhasználási feltételek

A koleszterin.info munkáját képzett szakorvosok segítik, akik írásaikkal az Ön jobb tájékoztatását szolgálják. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a portálon vagy a hírlevélben megjelenő cikkek, információk nem helyettesítik a szakszerű orvosi ellátást és tanácsadást, továbbá nem képezhetik szakmai tanácsok és ajánlások alapját. Az Ön felelőssége az is, hogy az itt olvasottakat hogyan értelmezi és hasznosítja. A honlapon található adatokért, illetve információkért, valamint azok felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Felhívjuk figyelmét, hogy a portálon esetlegesen megnevezett gyógyhatású készítmények, gyógyszerek kockázatairól és a mellékhatásokról minden esetben tájékozódjon, kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. A weboldal közösségi fóruma moderátorok által felügyelt felület, melynek célja a kulturált hangnem biztosítása, valamint harmadik személy jogainak védelme, jogszabályok érvényesülésének biztosítása. A moderátorok külön figyelmeztetés nélkül jogosultak az egyes hozzászólások és bejegyzések (ha az obszcén, közerkölcsbe ütköző kifejezés, hozzászólás; engedély nélküli reklám közzététele) részleges vagy teljes törlésére, felhasználók felfüggesztésére, szükség esetén törlésére (ha például a hozzászólás vagy bejegyzés bűncselekmény elkövetésére való felhívást, valamint nyíltan rasszista megnyilvánulást tartalmaz). Az oldal üzemeltetője jogosult bárkit kizárni a használatból, aki az oldalt nem rendeltetésszerűen használja.

Szerzői jogok

A koleszterin.info oldal teljes terjedelmében a CoronaroCare Kft. munkatársainak szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll, az oldalon megtalálható információk, adatok kizárólag saját felhasználás céljából menthetők el és nyomtathatóak ki. Az oldal, vagy egy részének másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és átdolgozása, kereskedelmi forgalomba hozatala tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A portálon található fotók, képek, videók is az oldal üzemeltetőjének tulajdonát képezik, melyek szintén szerzői jogvédelem alatt állnak, azok kizárólag saját felhasználás céljából menthetők el és nyomtathatók ki. Az oldalon található fotók, képek másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel – és átdolgozása, kereskedelmi fogalomba hozatal tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető – és polgári jogi következményeket von maga után. A koleszterin.info domainnév szerzői jogvédelem alatt áll, védjegyoltalomban részesül, felhasználására csak a portált üzemeltető CoronaroCare Kft. jogosult. A portálon található szerzői jogvédelem alatt álló tartalmak használatához minden esetben az oldal üzemeltetőjének írásbeli hozzájárulása szükséges. A portál fórumán és blogján megjelenő és olvasható véleményekért és hozzászólásokért a működtető semmilyen nemű felelősséget nem vállal. A tartalomért kizárólag az azt elhelyező személy viseli az abból adódó esetleges következményeket, az abból fakadó vagyoni és nem vagyoni károk megtérítésének kötelezettségét.

Adatvédelem

A koleszterin.info honlap működése során a rendelkezésére álló minden eszközzel védi a látogatói és ügyfelei személyes jogait, betartja a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény előírásait.

A koleszterin.info egyes szolgáltatásaihoz szükséges a felhasználók regisztrálása, mely során a felhasználóktól személyes illetve meghatározott esetekben különleges adatokat kérünk. A regisztráció teljesen önkéntes. A weboldalt üzemeltető az így kapott személyes, valamint különleges adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait a legmesszemenőbben szem előtt tartva, annak megfelelően kezeli a felhasználók személyes valamint különleges adatait, úgy hogy azok harmadik fél számára nem hozzáférhetőek. A regisztrációval a felhasználó hozzájárul adatai kezeléséhez. Oldalunkon való regisztrálással automatikusan meghatározott rendszerességgel hírlevél kerülhet kiküldésre. A koleszterin.info-ra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófájl készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az Üzemeltető kizárólag a Weboldal fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatnak minősülhet. Minden nem tárgyalt jogi hivatkozással kapcsolatban a magyarországi jogszabályokat és hatósági döntéseket tartjuk irányadónak. (Kiadva/Módosítva: 2012. 10. 15.)

Hivatkozásainkról

Nagy gonddal válogatjuk meg azokat a szervezeteket, amelyekre oldalunkon internetes hivatkozásokat helyeztünk/helyezünk el, az általuk közölt információk helyességéért abban az esetben sem vállalunk semmilyen nemű felelősséget, ha Ön az oldalunkon talált hivatkozáson keresztül jutott el oldalaikra. Örülünk annak és megtiszteltetés számunkra, ha bárki saját weboldalán a koleszterin.info oldalra mutató internetes hivatkozást helyez el.

Az üzemeltető írásbeli engedélye nélkül tilos azonban a koleszterin.info oldalait, vagy annak részét más webhelyekre beilleszteni, mintegy saját oldalként feltüntetve azt. Elhatárolódunk azoktól az esetektől, amikor a koleszterin.info portál bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmú, illetve másokat sértő internetes oldalakon helyezik el, és ezzel árt vagy árthat a koleszterin.info portál hírnevének és érdekeinek. Az üzemeltető minden ilyen eset ellen fellép.

Ha regisztrációját meg kívánja szüntetni, írja meg e törlésre vonatkozó kérését az info@coronarocare.hu email címre, adja meg bejelentkezési adatait. E kérésnek megfelelően adatait 5 munkanapon belül véglegesen töröljük a koleszterin.info rendszeréből.